/* */

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kätkö Vintage

Yhteystiedot: Aaltosenkatu 31-33, 33500 Tampere

+358 50 5650 655


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Henrik Ahonen

Yhteystiedot: Aaltosenkatu 31-33, 33500 Tampere

+358 50 5650 655

 

3. Rekisterin nimi

Kätkö Vintagen asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kätkö Vintagen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

 

5. Rekisterin sisältö

- Etu- ja sukunimi

- Osoitetiedot ja puhelin

- Sähköpostiosoite 

- Tilaus- ja laskutustiedot

Asiakkailta kerätään tarkoituksenmukaiset tiedot tilattujen tuotteiden lähettämistä ja laskutusta varten (esim. nimi, osoite ja sähköpostiosoite).

 

6. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

7. Rekisterin suojaus

Kätkö Vintage asiakasrekisteriin ovat oikeutettuja ainoastaan yrityksen oma henkilökunta tai muut henkilöt, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus. Kaikkia rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Asiakasrekisteriin pääsy vaatii salasanan käyttöä. Rekisteröitynyt asiakas voi itse muokata omia tietojaan vaihtamalla ja päivittämällä niitä tarvittaessa ajan tasalle.

 

8. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Kätkö Vintagen asiakasrekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä joko kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä osoittamalla se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai käymällä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

9. Tiedon korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti ja se tulee osoittaa reksiteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.